Thiết lập định khoản tự động để lập nhanh chứng từ

  • Bước 1: Khai báo định khoản tự động. Xem tại đây.
  • Bước 2: Sử dụng định khoản tự động. Xem tại đây.

 

Cập nhật 25 Tháng Năm, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan