1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 1. Hướng dẫn sử dụng
 4. Menu Nghiệp vụ
 5. Bán hàng
 6. Thống kê số lượng tồn kho và số lượng đặt hàng chưa giao

Thống kê số lượng tồn kho và số lượng đặt hàng chưa giao

1. Mục đích

So sánh số lượng hàng đặt chưa giao với số lượng còn tồn kho, làm căn cứ lập kế hoạch giao và mua hàng kịp thời.

2. Hướng dẫn
 • Vào Báo cáo/ Bán hàng/Thống kê số lượng tồn kho và số lượng đặt hàng chưa giao

 • Lựa chọn các tham số tùy chọn: Chi nhánh, ngày, đơn vị tính, Nhóm VTHH, mã hàng

 • Tích chọn hoặc không tích chọn tham số ” Không lấy các đơn hàng có trạng thái Đã hoàn thành”
  • Nếu không tích chọn: Báo cáo lấy số liệu tất cả các đơn đặt hàng/đơn mua hàng có số lượng chưa giao, trừ đơn hàng có trạng thái “Hủy bỏ”.
  • Nếu tích chọn: Báo cáo lấy số liệu tất cả các đơn đặt hàng/đơn mua hàng có số lượng chưa giao, trừ đơn hàng có trạng thái “Hủy bỏ” và “Hoàn thành”

 • Nhấn Đồng ý.

 

Cập nhật 20 Tháng Tám, 2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan