1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Làm thế nào để tự thiết kế mẫu chứng từ theo đặc thù của doanh nghiệp?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp chung
 5. Làm thế nào để tự thiết kế mẫu chứng từ theo đặc thù của doanh nghiệp?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp chung
 5. Sửa mẫu
 6. Làm thế nào để tự thiết kế mẫu chứng từ theo đặc thù của doanh nghiệp?

Làm thế nào để tự thiết kế mẫu chứng từ theo đặc thù của doanh nghiệp?

Thiết kế mẫu chứng từ trên Word, Excel rồi đưa vào phần mềm sử dụng
Xem tại đây.

Tùy chỉnh mẫu chứng từ có sẵn trên phần mềm
Xem tại đây.
Sử dụng mẫu chứng từ có sẵn trong thư viện mẫu của MISA
Xem tại đây.

In chứng từ
Xem tại đây.

 

Cập nhật 25 Tháng Năm, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan