1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Tôi muốn biết các chỉ tiêu tài chính phản ánh Tình hình sức khỏe doanh nghiệp được tính như thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Phân Tích Tài Chính
 6. Tôi muốn biết các chỉ tiêu tài chính phản ánh Tình hình sức khỏe doanh nghiệp được tính như thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 1. Hướng dẫn sử dụng
 4. Menu Nghiệp vụ
 5. Phân tích tài chính
 6. Tôi muốn biết các chỉ tiêu tài chính phản ánh Tình hình sức khỏe doanh nghiệp được tính như thế nào?

Tôi muốn biết các chỉ tiêu tài chính phản ánh Tình hình sức khỏe doanh nghiệp được tính như thế nào?

Tình hình sức khỏe doanh nghiệp hiển thị các chỉ tiêu tài chính phản ánh tình hình tài sản, nguồn vốn, lợi nhuận của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp có đánh giá và quyết định đúng đắn trong việc đầu tư và đưa ra các kế hoạch kinh doanh.

 • Để xem báo cáo tình hình sức khỏe doanh nghiệp, nhấn biểu tượng bánh răng:

  • Chọn chi nhánh muốn xem số liệu bằng cách nhấn chuột vào mũi tên bên phải mục Chi nhánh
  • Nhấn Đồng ý để xem số liệu tổng hợp theo các điều kiện vừa thiết lập
 • Thiết lập tham số kỳ báo cáo muốn xem số liệu:

Lưu ý:  Để xem cách lấy số liệu và ý nghĩa, đánh giá của cách chỉ tiêu Bạn tham khảo  chi tiết như sau:

 

Cập nhật 18 Tháng Mười, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support