1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Tôi muốn in các chứng từ, báo cáo hiển thị logo công ty thì làm thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp chung
 5. Tôi muốn in các chứng từ, báo cáo hiển thị logo công ty thì làm thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp chung
 5. In ấn
 6. Tôi muốn in các chứng từ, báo cáo hiển thị logo công ty thì làm thế nào?

Tôi muốn in các chứng từ, báo cáo hiển thị logo công ty thì làm thế nào?

Câu hỏi: Tôi muốn in các chứng từ, báo cáo hiển thị logo công ty thì làm thế nào?

Hướng dẫn: Bạn thực hiện theo 2 bước sau:

Bước 1: Kiểm tra bản quyền (Giấy phép sử dụng) đã có Logo hay chưa?

 • Vào Trợ giúp/Đăng ký giấy phép sử dụng: Chọn tới Giấy phép đang sử dụng và nhấn Xem, tại phần Logo nếu hiển thị trống nghĩa là chưa có Logo nào được đưa vào Giấy phép sử dụng.

 • Nếu trên Giấy phép sử dụng chưa có logo, bạn nhấn Cập nhật Logo và làm theo theo hướng dẫn chi tiết tại đây

Bước 2: Sau khi có Logo trên Giấy phép sử dụng, Vào Hệ thống/Tùy chọn/Báo cáo chứng từ: Tích vào ô Hiển thị Logo trên báo cáo và chọn các thông tin Căn lề thông tin Giấy phép sử dụng, logo và Vị trí Giấy phép sử dụng so với Logo rồi nhấn Đồng ý, rồi kiểm tra lại Logo khi in chứng từ, báo cáo.

Lưu ý:  Trường hợp muốn tùy chỉnh lại kích thước của Logo trên các báo cáo, chứng từ, Bạn thực hiện theo hướng dẫn Tại đây.

Cập nhật 9 Tháng Mười Hai, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan