Trả lại hàng đã mua về không qua kho

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

1. Định khoản

Nợ TK 111, 112, 331… Số tiền hàng mua bị trả lại

Có TK 621, 623, 627, 641…

Có TK 133 Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

2. Mô tả nghiệp vụ

Khi hàng mua về được đưa vào sản xuất hoặc sử dụng ngay, phát hiện không đúng quy cách, phẩm chất như đã thỏa thuận ban đầu, thông thường sẽ có các hoạt động sau:

 1. Công ty và nhà cung cấp sẽ thỏa thuận với nhau và lập biên bản về việc trả lại hàng.
 2. Nhân viên mua hàng làm thủ tục để xuất lại hàng bị trả.
 3. Nhân viên mua hàng yêu cầu kế toán bán hàng xuất hóa đơn cho số lượng hàng mua bị trả lại
 4. Nhân viên mua hàng giao lại hàng cùng hóa đơn hàng trả lại cho nhà cung cấp.
 5. Kế toán hạch toán ghi giảm công nợ và hàng tồn kho

3. Các bước thực hiện:

1. Vào phân hệ Mua hàng, chọn Trả lại hàng mua (hoặc vào tab Trả lại hàng mua, nhấn Thêm).

2. Chọn phương thức thanh toán và không tích chọn Trả lại hàng trong kho.

3. Chọn chứng từ mua hàng có hàng mua cần trả lại theo một trong hai cách sau:

 • Cách 1: Nhấn vào biểu tượng mũi tên để chọn chứng từ mua hàng từ trong danh sách.

 • Cách 2: Nhấn vào biểu tượng kính lúp để tìm kiếm và chọn chứng từ mua hàng:
  • Thiết lập điều kiện để tìm kiếm chứng từ mua hàng, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.
  • Tích chọn mặt hàng muốn trả lại và nhập số lượng hàng bị trả lại.
  • Nhấn Đồng ý.

4. Khai báo thêm các thông tin trên chứng từ trả lại hàng mua như: lý do xuất, nhân viên mua hàng,…

5. Nhấn Cất.

6. Nếu có sử dụng phần mềm để quản lý việc xuất hóa đơn, thực hiện xuất hóa đơn cho chứng từ trả lại hàng mua như sau:

 • Trường hợp 1: Không sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử

 • Trường hợp 2: Có sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử: Thực hiện phát hành hóa đơn điện tử theo hướng dẫn tại đây.

7. Nếu không sử dụng phần mềm để quản lý việc xuất hóa đơn: Nhập trực tiếp thông tin hóa đơn GTGT tại tab Hóa đơn

Lưu ý: Trường hợp chọn phương thức giảm trừ là Thu tiền mặt và Thủ quỹ có sử dụng phần mềm, sau khi chứng từ được lập, Thủ quỹ sẽ đăng nhập vào phần mềm để thực hiện Ghi sổ cho các phiếu thu.

Cập nhật 17 Tháng Chín, 2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay