Làm thế nào để theo dõi công nợ phải trả trước hạn, quá hạn?

Cho phép theo dõi được công nợ phải trả Nhà cung cấp theo tuổi nợ như: Nợ trước hạn dưới 30 ngày, Nợ quá hạn 31 – 60 ngày…

Bạn thực hiện qua 3 bước sau:

Bước 1: Lập chứng từ mua hàng.

  • Chọn hình thức thanh toán là Chưa thanh toán.
  • Khai báo Số ngày được nợ theo 1 trong 2 cách:
   • Cách 1: Nhập trực tiếp Số ngày được nợ trên chứng từ (Áp dụng trong trường hợp Số ngày được nợ với mỗi nhà cung cấp thường xuyên thay đổi)
   • Cách 2: Khai báo Số ngày được nợ theo các Điều khoản TT. Trên chứng từ mua hàng chỉ cần chọn Điều khoản TT chương trình sẽ tự điền thông tin Số ngày được nợ tương ứng (Áp dụng trong trường hợp có điều khoản quy định về Số ngày được nợ với Nhà cung cấp và ít thay đổi)
  • Có thể nhấn Thêm nhắc việc để thiết lập nhắc việc, nhắc Kế toán sắp đến hạn thanh toán.

Bước 2: Thanh toán tiền cho Nhà cung cấp:

Bước 3: Xem các báo cáo liên quan:

  • Xem báo cáo Phân tích công nợ phải trả theo tuổi nợ hoặc báo cáo Chi tiết công nợ phải trả theo tuổi nợ.

Lưu ý: Ngoài ra có thể xem báo cáo Dự báo thu, chi công nợ để biết được khoản dự kiến thu, dự kiến chi trong thời gian tới và cung cấp dự báo luồng tiền phục vụ công tác quản lý. 

Cập nhật 18 Tháng Mười, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA