Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R32 > Kế toán mong muốn khi in hóa đơn bán hàng nhiều chiết khấu thì có được thông tin đơn giá bán 1 của vật tư hàng hóa để tiết kiệm thời gian thao tác

Kế toán mong muốn khi in hóa đơn bán hàng nhiều chiết khấu thì có được thông tin đơn giá bán 1 của vật tư hàng hóa để tiết kiệm thời gian thao tác


Mục đích
Kể từ MISA SME.NET 2017 R32, khi in hóa đơn bán hàng nhiều chiết khấu thì có được thông tin đơn giá bán 1 của vật tư hàng hóa để tiết kiệm thời gian thao tác.
Chi tiết thay đổi
Thay đổi trên các mẫu
 1. Hóa đơn bán hàng (Nhiều tỷ lệ CK) (Mẫu chuyển từ SME2012 lên)
 2. Hóa đơn bán hàng (Nhiều tỷ lệ CK)
 3. Hóa đơn bán hàng (Nhiều thuế suất)
 4. Hóa đơn bán hàng (Nhiều thuế suất, nhiều tỷ lệ CK)
Trên chứng từ khi in bổ sung thêm các trường thông tin sau lên nguồn dữ liệu để sửa mẫu:
- SalePrice1: Đơn giá bán 1
- SalePrice2: Đơn giá bán 2
- SalePrice3: Đơn giá bán 3
- FixedSalePrice: Đơn giá bán cố định
Ví dụ: Kế toán bán hàng lập chứng từ bán hàng có kèm hàng khuyến mại, sau đó muốn in Hóa đơn bán hàng (Nhiều tỷ lệ CK) có hiển thị thông tin Đơn giá bán 1 của hàng khuyến mại thì thực hiện như sau:
 • Vào danh mục Vật tư hàng hóa, khai báo thông tin Đơn giá bán 1 VTHH có thông tin đơn giá bán 1:
       
 • Vào phân hệ Bán hàng lập chứng từ Bán hàng có kèm hàng khuyến mại và thực hiện in Hóa đơn bán hàng (Nhiều tỷ lệ CK)
     
 • Trên Hóa đơn bán hàng (Nhiều tỷ lệ CK) chọn chức năng Sửa mẫu       
        

=> Trên giao diện Sửa mẫu:

 • Tại ô Đơn giá, nháy đúp chuột vào để show lên màn hình Text 
   
 • Chọn Expression và sửa lại câu lệnh để lấy lên đơn giá bán 1 đối với mặt hàng là hàng khuyến mại
    
 • Sau khi sửa mẫu xong chương trình hiển thị như sau:    
        
     Thực hiện sửa mẫu tương tự với các mẫu còn lại, các đơn giá bán còn lại   Xem thêm
   Kế toán mong muốn khi in phiếu nhập kho hàng bán trả lại có thông tin số hóa đơn để tiết kiệm thời gian thao tác
   Kế toán muốn cho phép khai báo được danh mục mẫu số hóa đơn đầu vào để chọn sẵn khi lập hóa đơn mua vào, không mất thời gian gõ tay
   Kế toán mong muốn khi in phiếu thu, phiếu chi thì lấy lên được thông tin số điện thoại của KH tổ chức/cá nhân, NCC tổ chức/cá nhân để tiện lợi cho việc liên hệ thu, trả tiền KH, NCC
   Cải tiến giao diện thiết lập Email gửi hóa đơn để ngầm định nhà cung cấp là Gmail và tên đăng nhập trùng với email gửi để người sử dụng thao tác được nhanh chóng và thuận tiện
   Kế toán mong muốn khi xuất khẩu dữ liệu khi chọn xuất số dư đầu kỳ lấy được cả số dư CCDC và TSCĐ
   Kế toán mong muốn trên danh sách chứng từ mua hàng hóa, dịch vụ có thông tin ngày tạo, người tạo, người sửa để tiện lợi cho việc kiểm tra, đối chiếu và nâng cao tính trách nhiệm của kế toán viên
   Kế toán muốn trên sổ chi tiết VTHH có thông tin đối tượng tập hợp chi phí để có thể kiểm tra lại
   Trên danh mục KH, kế toán mong muốn có thể khai báo được nhiều email người nhận hóa đơn của KH để việc gửi hóa đơn điện tử được thuận tiện hơn
   Cải tiến tính năng chèn ảnh trên sửa mẫu để khách hàng chèn ảnh logo vào hóa đơn dễ dàng hơn
   Kế toán mong muốn xuất khẩu mẫu hóa đơn trên khởi tạo mẫu hóa đơn ra Word để nộp hồ sơ cho cơ quan thuế
   Cập nhật biểu thuế TTĐB theo HTKK 3.8.1
   Cập nhật bảng cân đối kế toán theo HTKK 3.8.1
   Kế toán muốn hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử cũng phải có chữ ký điện tử để phản ánh đúng nội dung của hóa đơn điện tử gốc