Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R32 > Kế toán mong muốn khi xuất khẩu dữ liệu khi chọn xuất số dư đầu kỳ lấy được cả số dư CCDC và TSCĐ

Kế toán mong muốn khi xuất khẩu dữ liệu khi chọn xuất số dư đầu kỳ lấy được cả số dư CCDC và TSCĐ


Mục đích
Kể từ MISA SME.NET 2017 R32, khi xuất khẩu dữ liệu chọn xuất số dư đầu kỳ lấy được cả số dư công cụ dung cụ và tài sản cố định nhằm thuận lợi trong quá trình nhập khẩu số dư đầu kỳ dữ liệu năm sau.
Chi tiết thay đổi
Giả sử, Đơn vị có nhu cầu tách dữ liệu mỗi năm ra 1 file dữ liệu riêng để nhập liệu cho năm tiếp theo. Sau khi chốt số liệu báo cáo tài chính năm trước khách hàng cần cập nhật lại số dư đầu kỳ trên dữ liệu đang làm việc đơn vị thực hiện như sau:.
- Trên dữ liệu đã chốt được báo cáo tài chính năm trước, kế toán vào
Tệp\Xuất khẩu dữ liệu, chương trình hiển thị màn hình Xuất khẩu dữ liệu

- Nhấn
Thực hiện, chương trình xuất khẩu số dư đã chọn
- Trên dữ liệu đang làm việc, vào Tệp\Nhập khẩu dữ liệu, chương trình hiển thị màn hình Nhập khẩu dữ liệu

- Nhấn
Cất và ghi sổ, chương trình thực hiện nhập khẩu số dư thành công
- Vào phân hệ Công cụ dung cụ\tab Sổ theo dõi công cụ dung cụ, chương trình hiển thị các các cụ dung cụ đầu kỳ đã nhập khẩu vào


Xem thêm
Kế toán mong muốn khi in hóa đơn bán hàng nhiều chiết khấu thì có được thông tin đơn giá bán 1 của vật tư hàng hóa để tiết kiệm thời gian thao tác
Kế toán mong muốn khi in phiếu nhập kho hàng bán trả lại có thông tin số hóa đơn để tiết kiệm thời gian thao tác
Kế toán muốn cho phép khai báo được danh mục mẫu số hóa đơn đầu vào để chọn sẵn khi lập hóa đơn mua vào, không mất thời gian gõ tay
Kế toán mong muốn khi in phiếu thu, phiếu chi thì lấy lên được thông tin số điện thoại của KH tổ chức/cá nhân, NCC tổ chức/cá nhân để tiện lợi cho việc liên hệ thu, trả tiền KH, NCC
Cải tiến giao diện thiết lập Email gửi hóa đơn để ngầm định nhà cung cấp là Gmail và tên đăng nhập trùng với email gửi để người sử dụng thao tác được nhanh chóng và thuận tiện
Kế toán mong muốn trên danh sách chứng từ mua hàng hóa, dịch vụ có thông tin ngày tạo, người tạo, người sửa để tiện lợi cho việc kiểm tra, đối chiếu và nâng cao tính trách nhiệm của kế toán viên
Kế toán muốn trên sổ chi tiết VTHH có thông tin đối tượng tập hợp chi phí để có thể kiểm tra lại
Trên danh mục KH, kế toán mong muốn có thể khai báo được nhiều email người nhận hóa đơn của KH để việc gửi hóa đơn điện tử được thuận tiện hơn
Cải tiến tính năng chèn ảnh trên sửa mẫu để khách hàng chèn ảnh logo vào hóa đơn dễ dàng hơn
Kế toán mong muốn xuất khẩu mẫu hóa đơn trên khởi tạo mẫu hóa đơn ra Word để nộp hồ sơ cho cơ quan thuế
Cập nhật biểu thuế TTĐB theo HTKK 3.8.1
Cập nhật bảng cân đối kế toán theo HTKK 3.8.1
Kế toán muốn hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử cũng phải có chữ ký điện tử để phản ánh đúng nội dung của hóa đơn điện tử gốc