Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint 
Home > 8. Chuyển đổi dữ liệu từ MISA SME.NET 2017 lên MISA SME.NET 2019

8. Chuyển đổi dữ liệu từ MISA SME.NET 2017 lên MISA SME.NET 2019Phần mềm hỗ trợ chuyển đổi dữ liệu từ MISA SME.NET 2015 lên MISA SME.NET 2019 cho 02 trường hợp sau:

  • Doanh nghiệp đang áp dụng chế độ kế toán theo QĐ48:
  • Doanh nghiệp đang áp dụng chế độ kế toán theo TT133 hoặc TT200:


Xem thêm