Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 3. Hướng dẫn theo lĩnh vực > Vận tải > Quản lý doanh thu bán hàng theo từng lái xe, phụ xe

Quản lý doanh thu bán hàng theo từng lái xe, phụ xe


Việc quản lý kho hàng hoá theo từng lái xe, phụ xe được thực hiện thông qua các nội dung sau:
1. Khai báo thông tin lái xe, phụ xe

2. Ghi nhận doanh số bán hàng cho lái xe, phụ xe

3. Xem báo cáo bán hàng theo lái xe, phụ xe


Xem thêm