Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 3. Hướng dẫn theo lĩnh vực > Vận tải > Theo dõi tình hình xuất kho vật tư, phụ tùng theo từng phương tiện

Theo dõi tình hình xuất kho vật tư, phụ tùng theo từng phương tiện


Việc quản lý tình hình xuất kho vật tư theo từng phương tiện được thực hiện thông qua các nội dung sau:
1. Khai báo phương tiện là công trình

2. Xuất kho vật tư, phụ tùng... bảo dưỡng phương tiện

3. Xem các báo cáo tình hình nhập xuất tồn kho theo công trình


Xem thêm