Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint 

Cho phép lập các phiếu thu liên quan đến việc thu tiền của từng khách hàng bằng tiền mặt, chi tiết theo từng chứng từ bán hàng.

Cách thao tác

Hướng dẫn chi tiết chức năng thu tiền khách hàng bằng tiền mặt xem tại đây.

Lưu ý: Trường hợp tài khoản phải thu khách hàng (TK 131) không có nhu cầu theo dõi chi tiết theo đối tượng, có thể thực hiện chức năng thu tiền khách hàng thông qua việc lập phiếu thu với lý do là Khác.

Xem thêm

1. Các nghiệp vụ thu tiền

2. Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại các phân hệ nghiệp vụ

3. Các tiện ích trên thanh công cụ

4. Các tiện ích khi khai báo chứng từ thu tiền khách hàng

5. Các tiện ích chuột phải trên tab chi tiết của chứng từXem thêm