Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint 

Cho phép lập các phiếu chi liên quan đến việc nộp các khoản thuế theo quy định của nhà nước (GTGT, TNDN, TNCN...) bằng tiền mặt.

Cách thao tác

Hướng dẫn chi tiết chức năng nộp thuế bằng tiền mặt xem tại đây

Xem thêm

1. Các nghiệp vụ chi tiền

2. Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại các phân hệ nghiệp vụ

3. Các tiện ích trên thanh công cụ

4. Các tiện ích khi khai báo chứng từ chi nộp thuế

5. Các tiện ích chuột phải trên tab chi tiết của chứng từXem thêm