Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint 

Cho phép lập các phiếu thu liên quan đến việc thu tiền của nhiều khách hàng cùng lúc bằng tiền mặt, chi tiết theo từng chứng từ bán hàng.

Cách thao tác

Hướng dẫn chi tiết chức năng thu tiền khách hàng hàng loạt bằng tiền mặt xem tại đây.

Xem thêm

1. Các nghiệp vụ thu tiền

2. Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại các phân hệ nghiệp vụ

3. Các tiện ích trên thanh công cụ

4. Các tiện ích khi khai báo chứng từ thu tiền khách hàng hàng loạt

5. Các tiện ích chuột phải trên tab chi tiết của chứng từXem thêm