Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint 

Cho phép lập các phiếu chi liên quan đến việc trả tiền nhà cung cấp bằng tiền mặt, chi tiết theo từng chứng từ mua hàng.

Cách thao tác

Hướng dẫn chi tiết chức năng trả tiền nhà cung cấp bằng tiền mặt xem tại đây.

Lưu ý: Trường hợp tài khoản phải trả nhà cung cấp (TK 331) không có nhu cầu theo dõi chi tiết theo đối tượng, kế toán có thể thực hiện chức năng thu tiền khách hàng thông qua việc lập phiếu chi với lý do là Khác.

Xem thêm

1. Các nghiệp vụ chi tiền

2. Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại các phân hệ nghiệp vụ

3. Các tiện ích trên thanh công cụ

4. Các tiện ích khi khai báo chứng từ chi trả tiền nhà cung cấp

5. Các tiện ích chuột phải trên tab chi tiết của chứng từXem thêm