Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép lập chứng từ trả tiền cho nhà cung cấp bằng tiền mặt hoặc thông qua chuyển khoản ngân hàng, chi tiết theo từng chứng từ mua hàng.

Cách thao tác

Trả tiền nhà cung cấp bằng tiền mặt

Trả tiền nhà cung cấp bằng tiền gửi ngân hàng

Lưu ý

1. Sau khi lưu chứng từ trả tiền nhà cung cấp, có thể chọn chức năng In trên thanh công cụ để chọn mẫu chứng từ trả tiền cần in. Có thể in theo mẫu do phần mềm cung cấp hoặc theo mẫu đặc thù của doanh nghiệp (xem thêm chức năng Thiết kế mẫu chứng từ).

2. Các chứng từ trả tiền nhà cung cấp (tiền mặt hoặc tiền gửi) sẽ được lưu độc lập trên từng hệ thống sổ quản trị hoặc sổ tài chính. Đồng thời, sẽ được lưu trữ trên tab Thu, chi tiền của phân hệ Quỹ hoặc Ngân hàng.

3. Để sửa lại nội dung chứng từ mua hàng hàng đã phát sinh chứng từ trả tiền nhà cung cấp, cần phải xoá chứng từ trả tiền nhà cung cấp trên phân hệ Quỹ hoặc Ngân hàng trước khi sửa.

Xem thêm

1. Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại các phân hệ nghiệp vụ

2. Các tiện ích trên thanh công cụ

3. Các tiện ích khi lập chứng từ trả tiền nhà cung cấp

4. Các tiện ích chuột phải trên tab chi tiết của chứng từXem thêm