Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 5. Khác > 5.3. Khác > Hướng dẫn > Menu Nghiệp vụ > Mua hàng > Cập nhật tình trạng đơn mua hàng

Cập nhật tình trạng đơn mua hàng


Cho phép cập nhật tình trạng thực hiện của từng đơn mua hàng, phục vụ cho công tác quản lý các đơn mua hàng của kế toán.

Cách thao tác

  • Tại màn hình danh sách, chọn đơn mua hàng.
  • Nhấn chuột phải và chọn chức năng Cập nhật tình trạng.
           
  • Sau khi chọn xong tình trạng thực hiện, hệ thống sẽ tự động thay đổi tình trạng của đơn mua hàng trên màn hình danh sách cũng như trên chứng từ khai báo.


Xem thêm