Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép lập chứng từ mua hàng từ các lệnh sản xuất đã được lập trên phân hệ Kho\tab Lệnh sản xuất => áp dụng đối với các chứng từ mua hàng không nhập kho (gồm mua hàng trong nước và mua hàng nhập khẩu.

Cách thao tác

  • Trên phân hệ Mua hàng\tab Mua hàng hóa, dịch vụ, chọn chức năng Thêm\Chứng từ mua hàng hóa.
  • Chọn chức năng Tiện ích\Lập từ Lệnh sản xuất.
  • Thiết lập điều kiện tìm kiếm lệnh sản xuất, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.
  • Tích chọn lệnh sản xuất cần lập chứng từ hạch toán.
  • Nhập số thành phẩm cần sản xuất vào cột Số lượng sản xuất.
  • Nhấn Đồng ý,hệ thống sẽ căn cứ vào số lượng thành phẩm cần sản xuất đã nhập để tự tính ra số lượng các nguyên vật liệu cần đặt mua trên chứng từ mua hàng.
  • Khai báo các thông tin còn thiếu trên chứng từ mua hàng, sau đó nhấn Cất.

Xem thêmXem thêm