Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép phân bổ chiết khấu thương mại cho từng mặt hàng được mua về.

Cách thao tác

  • Vào menu Mua hàng\tab Mua hàng hóa, dịch vụ, nhấn nút Thêm\Chứng từ mua hàng hóa hoặc Chứng từ mua dịch vụ.
  • Khi khai báo mới một chứng từ mua hàng, kế toán chọn chức năng Phân bổ chiết khấu.
  • Thực hiện các thao tác như hình dưới đây.
 
  • Sau khi khai báo các thông tin cần thiết cho chứng từ mua hàng, nhấn Cất.


Xem thêm