Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép khai báo thông tin hoá đơn GTGT cho các chứng từ mua hàng chưa có hoá đơn đã được khai báo trên tab Mua hàng hoá, dịch vụ. 

Cách thao tác

  • Tại phân hệ Mua hàng, chọn chức năng Nhận hoá đơn bên thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Nhận hoá đơn chọn chức năng Nhận hoá đơn trên thanh công cụ).
  • Chọn nhà cung cấp, thiết lập thời gian, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.
  • Tích chọn chứng từ mua hàng đã nhận được hoá đơn GTGT, sau đó nhấn Đồng ý.
  • Khai báo bổ sung thông tin về hoá đơn GTGT. 
  • Nhấn Cất.

Xem thêm

1. Các nghiệp vụ mua hàng hoá

2. Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại các phân hệ nghiệp vụ

3. Các tiện ích trên thanh công cụ

4. Các tiện ích khi ghi nhận hoá đơn mua hàngXem thêm