Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép phân bổ các chi phí phát sinh liên quan đến hoạt động mua hàng như: vận chuyển, bốc xếp, phí hải quan... cho từng mặt hàng được mua về.

Áp dụng đối với các chứng từ mua hàng về nhập kho (gồm mua hàng trong nước và mua hàng nhập khẩu).

Cách thao tác

Phân bổ chi phí mua hàng (vận chuyển, bốc xếp...)

Phân bổ phí trước hải quan => áp dụng với hàng mua nhập khẩu nhâp kho

Xem thêmXem thêm