Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 5. Khác > 5.3. Khác > Hướng dẫn > Menu Nghiệp vụ > Mua hàng > Đối trừ chứng từ nhiều đối tượng

Đối trừ chứng từ nhiều đối tượng


Cho phép đối trừ giữa chứng từ công nợ với chứng từ thanh toán của nhà cung cấp, nhằm mục đích theo dõi công nợ phải trả chi tiết theo từng chứng từ mua hàng.

Cách thao tác

  • Tại phân hệ Mua hàng, chọn chức năng Đối trừ chứng từ nhiều đối tượng bên thanh tác nghiệp (hoặc vào menu Nghiệp vụ\Mua hàng\Đối trừ chứng từ nhiều đối tượng).
  • Lựa chọn tài khoản phải trả và loại tiền, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.
           
  • Tích chọn các nhà cung cấp sẽ được đối trừ chứng từ, sau đó nhấn Thực hiện.
 
  • Nhấn Hoàn thành.

Lưu ý

1. Trường hợp muốn sửa lại số tiền đối trừ giữa chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ có thể nhấn chọn đường link Xem chi tiết trên màn hình Kết quả đối trừ để thay đổi.

 

2. Để sửa lại nội dung các chứng từ thanh toán và công nợ đã được chọn để đối trừ công nợ, cần phải thực hiện bỏ chức năng Bỏ đối trừ đối với nhà cung cấp đã chọn đối trừ trước đó.

3. Khi thực hiện đối trừ công nợ với đồng tiền là ngoại tệ, nếu có phát sinh chênh lệch tỷ giá giữa chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ, sau khi nhấn chọn Hoàn thành việc đối trừ, hệ thống sẽ tự động sinh ra chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá.Xem thêm