Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép lập chứng từ mua hàng từ các đơn mua hàng đã được lập trên tab Đơn mua hàng.

Cách thao tác

  • Trên phân hệ Mua hàng\tab Mua hàng hóa, dịch vụ, chọn chức năng Thêm\Chứng từ mua hàng hóa.
  • Trên thanh công cụ chọn Tiện ích\Lập từ Đơn mua hàng.
  • Thiết lập điều kiện để tìm kiếm đơn hàng, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.
  • Tích chọn đơn hàng cần lập chứng từ hạch toán.
  • Nhấn Đồng ý, hệ thống sẽ tự động lấy thông tin từ đơn mua hàng ra chứng từ mua hàng hóa, dịch vụ.
  • Kiểm tra và khai báo bổ sung các thông tin còn thiếu cho chứng từ mua hàng trên các tab chi tiết, sau đó nhấn Cất.

Xem thêmXem thêm