Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép lập các hợp đồng mua hàng với nhà cung cấp.

Cách thao tác

  • Tại phân hệ Mua hàng, chọn chức năng Hợp đồng mua hàng bên thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Hợp đồng mua hàng chọn chức năng Thêm).
  • Khai báo thông tin về hợp đồng mua:
    • Khai báo các thông tin chung về hợp đồng.
    • Khai báo các hàng hóa dịch vụ được mua theo hợp đồng.
  • Nhấn Cất.

Lưu ý: Các hợp đồng mua sau khi được lập sẽ được lưu chung giữa các chi nhánh và hệ thống sổ.Xem thêm