Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)


1. Định khoản

2. Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ thuế TTĐB được thực hiện trên phần mềm thông qua các bước sau:
Bước 1: Khai báo hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB

Bước 2: Bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB

Bước 3: Lập tờ khai thuế TTĐB

Bước 4: Hạch toán thuế TTĐB phải nộp

Bước 5: Nộp thuế TTĐB


Xem thêm