Bán hàng theo đơn đặt hàng

Việc quản lý đơn đặt hàng của khách hàng được thực hiện thông qua các nội dung sau:

1. Khai báo đơn đặt hàng

1. Vào phân hệ Bán hàng, chọn Đơn đặt hàng (hoặc vào tab Đơn đặt hàng, nhấn Thêm).

(Ảnh)

2. Khai báo đơn đặt hàng:

(Ảnh)

3. Nhấn Cất.

Lưu ý
:

1. Có thể lập nhanh đơn đặt hàng từ báo giá đã có bằng cách: chọn báo giá muốn lấy thông tin tại mục Báo giá, chương trình sẽ tự động chuyển toàn bộ thông tin về khách hàng và hàng hóa từ báo giá sang đơn đặt hàng.

(Ảnh)

2. Các đơn đặt hàng sau khi đươc lập sẽ được lưu chung giữa các chi nhánh và hệ thống sổ.

2. Bán hàng theo đơn đặt hàng

1. Vào phân hệ Bán hàng.
2. Lập chứng từ bán hàng (Ví dụ: Hóa đơn bán hàng).

(Ảnh)

3. Nhấn biểu tượng (Ảnh_icon mũi tên), tích chọn Lấy từ đơn hàng.

(Ảnh)

4. Nhập trực tiếp số đơn đặt hàng hoặc nhấn biểu tượng (Ảnh_icon kính lúp) để chọn đơn đặt hàng muốn lấy thông tin. Chương trình sẽ tự động chuyển toàn bộ thông tin về khách hàng và hàng hóa từ đơn đặt hàng sang chứng từ bán hàng.

(Ảnh)

5. Nhấn Cất.

 

Cập nhật 30/03/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay