1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Làm thế nào khi xem chứng từ hàng bán trả lại tab giá vốn không hiển thị tiền vốn?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Làm thế nào khi xem chứng từ hàng bán trả lại tab giá vốn không hiển thị tiền vốn?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Bán hàng
 6. Làm thế nào khi xem chứng từ hàng bán trả lại tab giá vốn không hiển thị tiền vốn?

Làm thế nào khi xem chứng từ hàng bán trả lại tab giá vốn không hiển thị tiền vốn?

Trường hợp lựa chọn lập chứng từ trả lại hàng bán Kiêm phiếu nhập kho, đơn giá vốn của mặt hàng bị trả lại sẽ được tính theo 2 cách như sau:

Cách 1: Nhập đơn giá bằng tay

Cách thực hiện: Trên chứng từ hàng bán bị trả lại , chọn Đơn giá nhập kho là “Nhập đơn giá bằng tay” & bạn có thể tự nhập chính xác đơn giá vốn của hàng bán bị trả lại.

Cách 2: Để chương trình tự động tính.

=> Khi đó sẽ xảy ra các trường hợp sau:

Trường hợp 1: Với PP tính giá xuất kho – Bình quân cuối kỳ

Đơn giá vốn của hàng bán bị trả lại sẽ được chương trình tự động cập nhật sau khi thực hiện tính giá xuất kho (xem hướng dẫn tại đây)=> Mỗi lần tính lại giá, Đơn giá vốn sẽ được cập nhật lại theo sự thay đổi của lần tính giá đó.

Lưu ý: Trước khi tính giá xuất kho, kiểm tra lại Sổ chi tiết vật tư hàng hóa, xem mặt hàng này trước khi nhập hàng trả lại còn tồn không? Nếu không còn tồn, thì Phiếu nhập hàng trả lại không tự động lấy được đơn giá. Khi đó, bạn có thể nhập đơn giá vốn bằng tay.

Trường hợp 2: PP tính giá xuất kho – Bình quân tức thời/ Nhập trước xuất trước/ Đích danh

Đơn giá vốn của hàng bán bị trả lại sẽ được chương trình lấy như sau:

 • Nếu chọn trả lại hàng bán trực tiếp cho chứng từ bán hàng nào, phần mềm sẽ lên đơn giá theo phiếu xuất kho bán hàng của chứng từ bán hàng đó.
  Để chọn chứng từ bán hàng có mặt hàng được giảm giá, Bạn thực hiện như sau:
  • Nhấn vào biểu tượng kính lúp để tìm kiếm và chọn chứng từ bán hàng:
  • Thiết lập điều kiện để tìm kiếm chứng từ bán hàng, nhấn Lấy dữ liệu.
  • Tích chọn mặt hàng bị trả lại và nhập số lượng hàng trả lại.

 • Nếu không chọn trả lại hàng bán trực tiếp cho chứng từ bán hàng nào, cần chọn Số phiếu xuất, phần mềm sẽ cập nhật theo đơn giá của phiếu xuất đã chọn.

 • Nếu không chọn Số phiếu xuất, phần mềm đang lấy theo Đơn giá mua gần nhất trong danh mục Vật tư hàng hóa.

Lưu ý: Mỗi khi tính lại giá xuất kho, chương trình chỉ sẽ cập nhật giá xuất kho cho các chứng từ hàng bán trả lại có đơn giá nhập kho “Lấy từ giá xuất kho” khi Bạn có tích tùy chọn “Cập nhật giá nhập kho hàng bán trả lại khi tính giá xuất kho” trong phần Hệ thống/ Tùy chọn/ Vật tư hàng hóa.

 

Cập nhật 14/08/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay