6. Kho

I. NHẬP KHO

II. XUẤT KHO

V. TIỆN ÍCH KHÁC

VI. BÁO CÁO KHO

XEM CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY, THÁNG/QUÝ, NĂM CỦA NGHIỆP VỤ KHO

Cập nhật 19 Tháng Năm, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan