1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 5. Khác
  4. Cài đặt trên máy tính đã có MISA SME 2022 phiên bản cũ

Cài đặt trên máy tính đã có MISA SME 2022 phiên bản cũ

  • Download bộ cài MISA SME 2022 tại đây.
  • Nhấn đúp chuột vào tệp cài đặt (.exe).

  • Sau khi chạy được 100%, hệ thống sẽ đưa ra thông báo về việc cài đặt nâng cấp và yêu cầu xác nhận có muốn cài đặt hay không.
  • Nhấn Yes.

  • Nhấn Tiếp tục.

  • Nhấn Hoàn thành để kết thúc việc cài đặt nâng cấp phần mềm.

Cập nhật 25 Tháng Mười, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan