1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 1. Hướng dẫn sử dụng
  4. Menu Nghiệp vụ
  5. Bán hàng
  6. Cảnh báo: Vui lòng vào hóa đơn và thực hiện lập CTBH

Cảnh báo: Vui lòng vào hóa đơn và thực hiện lập CTBH

Khi thực hiện chức năng Lập chứng từ bán hàng cho các hóa đơn lấy về từ meInvoice.vn, nếu hóa đơn này đã được lập trên MISA SME thì chương trình sẽ xuất hiện cảnh báo.

Khi đó, cần lập chứng từ bán hàng thông qua 1 trong 2 cách sau:

Cách 1: lập CTBH từ hóa đơn trong tab Xuất hóa đơn

1. Vào phân hệ Bán hàng\tab Xuất hóa đơn.

2. Tìm đến hóa đơn được chương trình cảnh báo.

3. Nhấn Lập CTBH.

Cách 2: Lập CTBH từ hóa đơn trong tab Bán hàng

1. Vào phân hệ Bán hàng\tab Bán hàng, nhấn Thêm.

2. Tiếp đó, lập CTBH bằng cách chọn hóa đơn bán hàng

3. Khai báo các thông tin còn thiếu trên chứng từ bán hàng, sau đó nhấn Cất.

 

Cập nhật 24 Tháng Năm, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan