Cấp tài nguyên khi đặt mua phần mềm hóa đơn điện tử

1. Nội dung

Cho phép khách hàng sử dụng tài nguyên theo đơn đặt hàng mua mới/ mua thêm/ gia hạn phần mềm hóa đơn điện tử MeInvoice.

2. Các trường hợp nghiệp vụ

1. Trường hợp khách hàng thanh toán ngay đơn hàng đặt mua phần mềm hóa đơn điện tử bằng các hình thức Thẻ ATM, Thẻ tín dụng, Ví điện tử, MISA sẽ liên hệ và cấp ngay tài nguyên theo đơn đặt hàng của khách hàng.

2. Trường hợp khách hàng thanh toán đơn hàng đặt mua phần mềm hóa đơn điện tử bằng hình thức chuyển khoản, chương trình sẽ thực hiện cấp tài nguyên tạm giúp khách hàng có thể tạm thời sử dụng tài nguyên theo đơn đặt hàng đặt mua. Khách hàng có thể dùng tài nguyên được cấp tạm để sử dụng dịch vụ của phần mềm hóa đơn điện tử.

  • Sau khi khách hàng đặt hàng và chọn thanh toán đơn hàng đặt mua phần mềm hóa đơn điện tử MeInvoice bằng hình thức chuyển khoản, chương trình sẽ cấp tài nguyên tạm cho khách hàng, đồng thời gửi email thông báo cho khách hàng về đơn đặt hàng và tài nguyên tạm thời được cấp.

Lưu ý: Khách hàng chỉ được cấp tài nguyên tạm trong trường hợp không có đơn hàng nào trước đó chưa thanh toán hoặc chưa xác nhận thanh toán.

  • Sau 2 ngày làm việc kể từ khi đặt hàng mua phần mềm hóa đơn điện tử, hệ thống sẽ tự động gửi thông báo yêu cầu xác nhận thanh toán đơn hàng. Khách hàng thực hiện xác nhận thanh toán theo hướng dẫn chi tiết tại đây.

  • Sau 5 ngày làm việc kể từ khi đặt hàng mua phần mềm hóa đơn điện tử, hệ thống sẽ hiển thị thông báo thời hạn sử dụng tài nguyên cấp tạm đã hết. Đồng thời, gửi email thông báo thu hồi tài nguyên cấp tạm thời cho khách hàng. Khách hàng phải thanh toán để tiếp tục sử dụng tài nguyên đã đặt mua.

Cập nhật 18 Tháng Mười, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan