Giảm giá hàng bán

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

1. Định khoản

Nợ TK 5213                                 Giảm giá hàng bán (TT 200)

Nợ TK 511                                   Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (TT 133)

Nợ TK 3331                                 Số thuế GTGT đầu ra được giảm

Có TK 111, 112, 131…     Tổng số tiền giảm giá

2. Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nghiệp vụ giảm giá hàng bán, thông thường sẽ có các hoạt động sau:

 1. Nếu phát hiện hàng mua về không đúng quy cách, phẩm chất theo hợp đồng đã ký, khách hàng thoản thuận với doanh nghiệp, đồng thời lập biên bản về việc giảm giá hàng bán. (Trường hợp khuyến mại kèm theo điều kiện phải mua sản phẩm (ví dụ
  mua 2 tặng 1) cũng được coi như là mua hàng giảm giá hàng bán).
 2. Kế toán bán hàng lập hóa đơn giảm giá hàng bán để giao cho khách hàng.
 3. Kế toán bán hàng hạch toán khoản giảm giá hàng bán và ghi sổ kế toán.

3. Các bước thực hiện

 • Vào phân hệ Bán hàng, chọn Giảm giá hàng bán (hoặc vào tab Giảm giá hàng bán, nhấn Thêm).

 • Chọn loại chứng từ bán hàng cần giảm giá.
 • Lựa chọn phương thức giảm trừ cho chứng từ giảm giá.
 • Chọn chứng từ bán hàng có mặt hàng được giảm giá theo một trong hai cách sau:
  • Cách 1: Nhấn vào biểu tượng mũi tên để chọn chứng từ bán hàng từ trong danh sách.

  • Cách 2: Nhấn vào biểu tượng kính lúp để tìm kiếm và chọn chứng từ bán hàng:
   • Thiết lập điều kiện để tìm kiếm chứng từ bán hàng, nhấn Lấy dữ liệu.
   • Tích chọn mặt hàng được giảm giá và nhấn Đồng ý.

 • Khai báo thêm các thông tin trên chứng từ giảm giá hàng bán như: số lượng hàng được giảm, giá trị giảm,…

 • Khai báo các thông tin phục vụ cho việc xuất hóa đơn cho hàng bán được giảm.
  • Nếu không sử dụng phần mềm để quản lý việc xuất hóa đơn, Kế toán nhập trực tiếp thông tin hóa đơn GTGT xuất cho khách hàng tại mục Hóa đơn.
  • Nếu có sử dụng phần mềm để quản lý việc xuất hóa đơn, sau khi cất chứng từ bán hàng Kế toán sẽ sử dụng chức năng Cấp số HĐ.

   • Nhấn Cất.
   • Nhấn Cấp số HĐ.
   • Khai báo thông tin về mẫu số, ký hiệu hóa đơn và ngày hóa đơn, nhấn Đồng ý.

   • In hóa đơn GTGT để xuất cho khách hàng. => Có thể in được hóa đơn theo mẫu chương trình thiết lập sẵn hoặc theo mẫu đặt in để gửi cho khách hàng.

Lưu ý:

 • Sau khi chứng từ giảm giá hàng bán được cất giữ, chương trình sẽ tự động sinh ra thông tin hóa đơn giảm giá hàng bán trên tab Xuất hóa đơn của phân hệ Bán hàng.
 • Nếu lựa chọn phương thức thanh toán là Trả lại tiền mặt và trường hợp Thủ quỹ có tham gia sử dụng phần mềm, chương trình sẽ tự động sinh ra phiếu chi trên tab Đề nghị thu, chi của Thủ quỹ. Thủ quỹ sẽ thực hiện ghi sổ phiếu chi vào sổ quỹ.

 

Cập nhật 17 Tháng Chín, 2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay