1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 1. Hướng dẫn sử dụng
  4. Menu Nghiệp vụ
  5. Hóa đơn điện tử
  6. Hạch toán ghi nhận doanh thu từ hóa đơn đầu ra phát hành trên phần mềm khác, áp dụng theo NQ43/2022/QH15 từ MISA SME 2022 R10 trở về trước

Hạch toán ghi nhận doanh thu từ hóa đơn đầu ra phát hành trên phần mềm khác, áp dụng theo NQ43/2022/QH15 từ MISA SME 2022 R10 trở về trước

1. Nội dung

Hướng dẫn khách hàng đang sử dụng MISA SME 2022 từ R10 trở về trước lập được chứng từ bán hàng từ các hóa đơn áp dụng chính sách giảm thuế GTGT theo NQ43/2022/QH15 phát hành trên phần mềm khác.

2. Hướng dẫn

Tại giao diện lập chứng từ bán hàng, người dùng cần lưu ý như sau:

2.1. Đối với đơn vị tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

  • Tại cột thuế suất, người dùng chọn loại thuế suất 10% và tự điều chỉnh tiền thuế GTGT=Thành tiền * 8%
  • Khi nhấn Cất, chương trình sẽ cảnh báo. Lưu ý nhấn No để lấy đúng số thuế về hạch toán

2.2. Đối với đơn vị tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

  • Người dùng tự hạch toán số thuế GTGT được giảm bằng cách tạo 1 mặt hàng “Giảm thuế GTGT” trong Danh mục\Vật tư hàng hóa

  • Trên chứng từ bán hàng được sinh ra, chọn thêm dòng mặt hàng Giảm thuế GTGT, tự tính thuế GTGT giảm = Thành tiền * Tỷ lệ tính thuế theo quy định của nhóm ngành nghề tương ứng * 20%, theo 1 trong 2 cách sau:

Cách 1: Hạch toán TK công nợ 33311, TK doanh thu 131/111/112… (tùy theo ghi nhận nợ hay thu tiền ngay), nhập số tiền giảm vào cột thành tiền

Cách 2: Hạch toán TK công nợ/chi phí giống hàng hóa, nhập số tiền thuế giảm vào cột tiền chiết khấu, TK chiết khấu tương ứng dòng sửa lại 33311

Cập nhật 27 Tháng Một, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan