1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 1. Hướng dẫn sử dụng
  4. Menu Nghiệp vụ
  5. Hóa đơn điện tử
  6. Hóa đơn đã gửi người mua, phát hiện sai sót tên, địa chỉ, không sai thông tin khác

Hóa đơn đã gửi người mua, phát hiện sai sót tên, địa chỉ, không sai thông tin khác

Xem phim hướng dẫn

Khi hóa đơn điện tử đã gửi người mua, phát hiện có sai sót tên, địa chỉ, không sai các thông tin khác (mã số thuế, số tiền, tiền thuế, quy cách chất lượng hàng hóa), kế toán xử lý hóa đơn sai sót như sau:

Bước 1: Người bán thông báo với người mua về hóa đơn sai sót, không phải lập hóa đơn mới.

Bước 2: Lập thông báo Giải trình hóa đơn sai sót gửi tới CQT

Cập nhật 1 Tháng Tư, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan