Chi phí dở dang cho Công trình

Quản lý chi phí dở dang đầu kỳ cho các công trình/hạng mục công trình của doanh nghiệp.

Trên tab Chi phí dở dang\Công trình, kế toán có thể thực hiện các chức năng sau:

Cập nhật 5 Tháng Tám, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan