Kết nối dịch vụ Hoá đơn điện tử SInvoice

1. Nội dung

Giúp kết nối phần mềm SME với dịch vụ HĐĐT SInvoice (HĐĐT áp dụng theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP)

2. Hướng dẫn

Lưu ý: Phải thực hiện kết nối cho từng dữ liệu kế toán và từng chi nhánh làm việc.

1. Vào phân hệ Hóa đơn điện tử, chọn Kết nối phần mềm hóa đơn điện tử khác.

2. Chọn phần mềm SInvoice.

3. Nhập tài khoản kết nối dịch vụ hóa đơn điện tử SInvoice. Nhấn Kết nối.

4. Chương trình hiển thị thông báo Kết nối thành công

Cập nhật 28 Tháng Bảy, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan