1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 5. Khác
  4. Kết nối máy trạm với dữ liệu kế toán trên máy chủ

Kết nối máy trạm với dữ liệu kế toán trên máy chủ

Xem phim hướng dẫn

1. Nội dung

Do dữ liệu kế toán không được lưu trên máy trạm, nên máy trạm chỉ có thể làm việc với dữ liệu nằm trên máy tính khác thuộc cùng mạng LAN (máy chủ). Vì vậy, người dùng cần kết nối máy trạm với dữ liệu kế toán trên máy chủ.

2. Hướng dẫn

Các bước kết nối máy trạm với máy chủ

1. Trên máy trạm, nhấn Mở dữ liệu kế toán

2. Nhấn Mở rộng.

3. Lấy thông tin Máy chủ kết nối trên máy chủ điền vào máy trạm.

Lưu ý: Để lấy thông tin Máy chủ kết nối trên máy chủ, cần mở phần mềm trên máy chủ, sau đó thực hiện các thao tác tương tự như trên máy trạm.

4. Chọn dữ liệu kế toán muốn làm việc, nhấn Đồng ý.

Các lỗi thường gặp khi kết nối máy trạm với máy chủ

  Xem chi tiết các lỗi thường gặp khi kết nối máy trạm với máy chủ. Tại đây

Một số lưu ý khi thực hiện kết nối dữ liệu
  • Máy chủ kết nối: Tên máy chủ kết nối thông thường sẽ là {Tên máy tính cài đặt máy chủ kết nối}\{Tên máy chủ SQL}
  • Khi đăng nhập lần đầu tiên chương trình sẽ mặc định tên máy chủ kết nối{Tên máy tính đầu tiên thuộc cùng mạng LAN có cài đặt máy chủ}\MISASME. Kế toán có thể sửa lại nếu cần (kế toán cần liên hệ với máy chủ để lấy được thông tin chính xác nhất).

Ví dụ: Máy chủ chứa dữ liệu kế toán có tên máy tính là HTHOA thì thông tin Máy chủ kết nối thông thường sẽ là HTHOA\MISASME2022.

  • Những lần đăng nhập sau sẽ hiển thị theo thông tin của lần đăng nhập gần nhất. Kế toán có thể sửa lại nếu cần.
  • Trường hợp không cài đặt phần mềm MISA SME mà nâng cấp từ MISA SME.NET phiên bản cũ lên, thì Máy chủ kết nối không thay đổi và thường sẽ là {Tên máy tính cài đặt máy chủ kết nối}\MISASME2017 (hoặc 2019; 2020;…). Ví dụ: HTHOA\MISASME2017

 

Cập nhật 16 Tháng Mười Một, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan