1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp chung
 5. Làm thế nào để ký điện tử lên tài liệu nội bộ như chứng từ, báo cáo, bảng kê…?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp chung
 5. CHTG chung Khác
 6. Làm thế nào để ký điện tử lên tài liệu nội bộ như chứng từ, báo cáo, bảng kê…?

Làm thế nào để ký điện tử lên tài liệu nội bộ như chứng từ, báo cáo, bảng kê…?

1. Nội dung

Hướng dẫn ký số lên các tài liệu nội bộ như: Phiếu thu, Phiếu chi, Phiếu nhập kho, Bảng kê, báo cáo…

2. Hướng dẫn

Lưu ý:

   • Cần thực hiện thiết lập ký số (một lần duy nhất) trước khi ký số lên các tài liệu nội bộ.
   • Nếu ký số bằng USB Token thì phải cắm USB Token vào máy tính mỗi lần ký số.

1. Mở chứng từ, bảng kê, báo cáo…muốn ký số lên.

2. Nhấn In:

   • Với chứng từ: Chọn mẫu chứng từ muốn ký số

   • Với báo cáo: Tùy chỉnh thông tin hiển thị trên báo cáo muốn ký số

3. Nhấn Ký điện tử.

4. Kiểm tra lại thông tin ký điện tử như: Người ký, Tên tệp, Nơi lưu tệp sau khi ký và thay đổi lại (nếu cần). Nhấn .

5. Ký số theo hình thức đã thiết lập (USB Token hoặc eSign)

6. Chương trình hiển thị thông báo Ký tệp thành công.

7.  Chương trình chỉ ký số lên file pdf và lưu vào đường dẫn lưu tệp đã thiết lập ở trên. Chữ ký số hiển thị trên chứng từ, báo cáo như sau:

Cập nhật 16 Tháng Mười Hai, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan