Làm thế nào để quản lý VTHH theo kích thước?

1. Nội dung

Phần mềm cho phép quản lý kho VTHH chi tiết theo kích thước (dài, rộng, cao….) và cho phép quy đổi từ kích thước ra số lượng dạng diện tích, thể tích, chu vi…để tính giá. Ví dụ như: mặt hàng gỗ tính giá theo m3; mặt hàng tấm nhôm, tấm kính…tính giá theo m2

Có thể quản lý VTHH theo kích thước với các nội dung sau:

   • Tình hình nhập – xuất – tồn kho VTHH
   • Công nợ Khách hàng/Nhà cung cấp
   • Các nội dung khác như: Lập hợp đồng mua/bán; Đơn mua hàng; Lệnh sản xuất; Kiểm kê kho; Cảnh báo xuất quá số lượng tồn theo kích thước.

2. Hướng dẫn

Bước 1: Thiết lập quản lý VTHH theo kích thước

Lưu ý:

  • Nếu tích chọn Quản lý VTHH theo kích thước (Dài, rộng, cao…): Phần mềm chỉ hỗ trợ quy đổi VTHH từ kích thước (dài, rộng, cao…) ra số lượng (m2, m3…) trên chứng từ mua, bán hàng; Đơn mua hàng/Đơn đặt hàng; Báo giá; Hợp đồng mua/Hợp đồng bán
  • Nếu tích chọn Quản lý tồn kho theo kích thước: Đáp ứng toàn diện nghiệp vụ quản lý VTHH theo kích thước; có thể quy đổi VTHH từ kích thước (dài, rộng, cao…) ra số lượng (m2, m3…) trên tất cả chứng từ mua, bán hàng, kho, hợp đồng, số dư đầu kỳ… và có thể xem được báo cáo Tồn kho, công nợ chi tiết theo kích thước.
Bước 2: Thiết lập công thức tính số lượng của từng VTHH

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây

=> Sau khi thiết lập công thức, nhập thông tin kích thước dài, rộng, cao…trên chứng từ, chương trình sẽ tự động tính ra số lượng của VTHH theo công thức đã thiết lập.

Bước 3: Nhập số dư VTHH đầu kỳ theo kích thước

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây

 • Trường hợp 1: Nhập trực tiếp số dư VTHH

 • Trường hợp 2: Nhập khẩu số dư VTHH từ excel

Lưu ý: Khi nhập khẩu excel, chương trình không tính toán lại cột “Số lượng” theo công thức mà nhập khẩu theo Số lượng trên file excel. Vì vậy, cần đảm bảo số lượng trên file excel được tính toán đúng công thức.

Bước 4: Lập chứng từ phát sinh theo kích thước

Các chứng từ có thể lập theo kích thước bao gồm:

 • Chứng từ Mua hàng; Bán hàng
 • Chứng từ Trả lại hàng mua; Giảm giá hàng mua
 • Chứng từ Trả lại hàng bán; Giảm giá hàng bán
 • Phiếu nhập/xuất/chuyển kho; Lệnh sản xuất
 • Báo giá; Đơn đặt hàng; Đơn mua hàng; Hợp đồng mua; Hợp đồng bán

1. Trường hợp 1: Tự nhập thông tin kích thước dài, rộng, cao…của VTHH lên chứng từ

 • Cách 1: Tự nhập tay kích thước của VTHH

 • Cách 2: Chọn từ bộ kích thước đã nhập trước đó

Lưu ý: Có thể nhấn phím F3 để chọn nhanh cùng lúc nhiều bộ kích thước.

2. Trường hợp 2: Lập chứng từ từ chứng từ khác

Ví dụ: Lập Chứng từ Trả lại hàng mua; Trả lại hàng bán; Lập phiếu xuất kho từ đơn đặt hàng; Lập chứng từ bán hàng từ báo giá….

=> Chương trình sẽ tự động chuyển thông tin kích thước, số lượng từ chứng từ được chọn sang chứng từ đang lập. Nếu không muốn chuyển toàn bộ số lượng VTHH sang thì nhập lại thông tin tại cột Lượng nhập kho/Lượng trả lại/Lượng giao/Lượng chưa giao/Lượng sản xuất

Bước 5: Xem báo cáo theo kích thước

1. Báo cáo kho

 • Tổng hợp nhật xuất tồn theo kích thước
 • Sổ chi tiết vật tư hàng hóa theo kích thước

2. Báo cáo Mua hàng/bán hàng

Báo cáo Mua hàng

Báo cáo Bán hàng

 • Chi tiết công nợ phải trả Nhà cung cấp
 • Sổ chi tiết mua hàng
 • Chi tiết công nợ phải thu Khách hàng
 • Sổ chi tiết bán hàng
 • Tình hình thực hiện đơn đặt hàng

Lưu ý:

 • Cần sửa mẫu để hiển thị các cột kích thước lên báo cáo. Xem hướng dẫn sửa mẫu tại đây.
 • Trên tham số báo cáo Chi tiết công nợ phải trả Nhà cung cấp; Chi tiết công nợ phải thu Khách hàng phải không tích chọn Cộng gộp các bút toán giống nhau thì mới xem được chi tiết theo kích thước

3. Kiểm kê VTHH theo kích thước


3. Lưu ý

Nếu thiết lập Không cho phép xuất quá số lượng tồn trên menu Hệ thống\Tùy chọn\Vật tư hàng hóa thì chương trình sẽ cảnh báo khi xuất VTHH vượt quá Lượng tồn hoặc Số lượng tồn theo từng bộ kích thước.

Cập nhật 14 Tháng Năm, 2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan