Làm thế nào khi hoá đơn thuế suất 8% không lên bảng kê thuế bán ra?

Khi lập tờ khai thuế theo Thông tư 80/2021/TT-BTC. Tại tab BKBR_01-1/GTGT – Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra:

  • Chương trình tự động lấy lên các hóa đơn, chứng từ bán ra thuộc kỳ tính thuế, có thuế suất thuế GTGT 8% lên “nhóm 4. Hàng hóa dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 10%”,
  • Bảng kê cũng thể hiện rõ thông tin tại cột Tiền thuế được giảm – tương ứng với số liệu trên PL-43/2022/QH15 – Giảm thuế GTGT theo NQ43.
  • Hóa đơn, chứng từ bán ra được lấy lên tờ khai phải thỏa mãn điều kiện: Có chọn thuế suất thuế GTGT, có đủ số và ngày hóa đơn.

Xem thêm Nghị quyết 43/2022/QH15 ảnh hưởng như thế nào đến tờ khai, bảng kê mua vào, bán ra, Phụ lục giảm thuế GTGT trên MISA SME

Cập nhật 19 Tháng Ba, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan