1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Làm thế nào khi xem sổ tiền gửi ngân hàng mẫu ngoại tệ phần số dư ngoại tệ hết mà quy đổi vẫn còn?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Làm thế nào khi xem sổ tiền gửi ngân hàng mẫu ngoại tệ phần số dư ngoại tệ hết mà quy đổi vẫn còn?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Ngân hàng
 6. Làm thế nào khi xem sổ tiền gửi ngân hàng mẫu ngoại tệ phần số dư ngoại tệ hết mà quy đổi vẫn còn?

Làm thế nào khi xem sổ tiền gửi ngân hàng mẫu ngoại tệ phần số dư ngoại tệ hết mà quy đổi vẫn còn?

1. Biểu hiện

Khi xem sổ tiền gửi ngân hàng tài khoản ngoại tệ, kiểm tra thấy số cột tồn có số tiền nguyên tệ bằng 0 nhưng cột Tồn quy đổi vẫn còn dư tiền dù đã sử dụng phương pháp tính tỷ giá xuất quỹ là bình quân tức thời.

2. Nguyên nhân
  • Do nhập liệu chứng từ thu, chi tiền liên quan tới ngoại tệ không theo đúng thứ tự thời gian phát sinh nên phần mềm tính sai tỷ giá xuất quỹ trên chứng từ chi tiền bằng ngoại tệ.

Ví dụ: trong cùng một ngày hạch toán 02/01/2021 nhưng thao tác lập Ủy nhiệm chi bằng ngoại tệ được thao tác trước khi lập phiếu thu tiền gửi bằng ngoại tệ.

  • Do đã nhập phiếu chi bằng ngoại tệ rồi quay lại sửa lại số dư đầu kỳ ngoại tệ hoặc sửa lại chứng từ thu tiền bằng ngoại tệ trước đó nhưng không tính lại tỷ giá xuất quỹ.
3. Cách khắc phục

Bước 1:

Kiểm tra các chứng từ thu, chi tiền bằng ngoại tệ có được lập theo đúng thứ tự “thu trước chi sau” trong cùng một ngày hay không để đảm bảo không bị chi âm tiền tài khoản ngoại tệ.

  • Khi in Sổ tiền gửi ngân hàng, chọn tham số xem báo cáo, tích vào ô Sắp xếp chứng từ theo thứ tự lập.

  • Nếu gặp phải tình trạng trên, chứng từ chi đang xếp trước chứng từ thu cần Xóa chứng từ chi đi nhập lại để đúng trình tự “thu trước chi sau”

Hoặc Bỏ ghi/Nhân bản chứng từ Chi tiền gửi

Sau khi nhân bản thì thực hiện Xóa chứng từ chi tiền gửi trước đó vừa bỏ ghi.

Bước 2:

  • Vào Nghiệp vụ/Tổng hợp/Tính tỷ giá xuất quỹ
  • Chọn Tháng tính tỷ giá lần lượt theo trình tự.
  • Nhấn Thực hiện.

  • Kiểm tra lại báo cáo sau khi tính tỷ giá xuất quỹ thành công

Cập nhật 28 Tháng Một, 2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay