1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp khi bắt đầu sử dụng
 5. Làm thế nào để thay đổi vai trò, quyền hạn của Nhân viên?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Làm thế nào để thay đổi vai trò, quyền hạn của Nhân viên?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp khi bắt đầu sử dụng
 5. Câu hỏi thường gặp Khác
 6. Làm thế nào để thay đổi vai trò, quyền hạn của Nhân viên?

Làm thế nào để thay đổi vai trò, quyền hạn của Nhân viên?

1. Nội dung

Hướng dẫn cách thay đổi vai trò, quyền hạn cho nhân viên

2. Các trường hợp nghiệp vụ

Trường hợp 1: Loại bỏ vai trò cũ của Nhân viên

1. Vào menu Hệ thống\Quản lý người dùng.

2. Chọn nhân viên muốn thay đổi vai trò/quyền hạn.

3. Xem danh sách vai trò hiện tại của nhân viên tại tab Vai trò.

4. Để bỏ bớt vai trò của nhân viên thực hiện như sau:

 • Chọn vai trò muốn loại bỏ.
 • NhấnLoại bỏ.

Trường hợp 2: Gán thêm vai trò mới cho nhân viên

1. Nếu vai trò chưa có sẵn trong danh sách mặc định của chương trình thì thêm mới vai trò theo hướng dẫn tại đây.
2. Gán vai trò cho nhân viên, xem hướng dẫn tại đây.

Trường hợp 3: Thay đổi quyền hạn của vai trò

Xem hướng dẫn tại đây.

 

Cập nhật 5 Tháng Mười, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan