Lập và phát hành hóa đơn điều chỉnh SInvoice

1. Nội dung

Hướng dẫn lập và phát hành hóa đơn điều chỉnh áp dụng theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP thông qua dịch vụ HĐĐT SInvoice.

2. Hướng dẫn

Bước 1: Lập hóa đơn trên MISA SME.NET

1. Vào phân hệ Bán hàngtab Xuất hóa đơn.

2. Nhấn Thêm, chọn Hóa đơn điều chỉnh.

3. Chọn hóa đơn được điều chỉnh:

   • Cách 1:

   • Cách 2:

4. Chọn Loại điều chỉnh hóa đơn

5. Khai báo thông tin điều chỉnh hóa đơn và nhập lý do điều chỉnh.

6. Điền các thông tin của Hóa đơn gồm: Mẫu số, Ký hiệu, Ngày hóa đơn. Nhấn Cất

7. Gửi hóa đơn lên SInvoice:

  • Trường hợp thiết lập gửi hóa đơn Tự động: Chương trình tự động gửi hóa đơn lên SInvoice ngay sau khi cất Hóa đơn.
  • Trường hợp thiết lập gửi hóa đơn Thủ công: Nhấn Gửi HĐ lên PM HĐĐT.

Bước 2: Phát hành hóa đơn trên SInvoice

Đăng nhập vào phần mềm SInvoice để phát hành hóa đơn điều chỉnh được gửi từ MISA SME.NET sang.

Bước 3: Cập nhật số hóa đơn/Số chứng từ (với PXK) và trạng thái phát hành hóa đơn về MISA SME.NET

 • Chương trình tự động cập nhật Số hóa đơn/Trạng thái phát hành hóa đơn về MISA SME.NET với tần suất 15 phút/lần
 • Nếu muốn cập nhật về ngay thì vào danh sách Xuất hóa đơn để cập nhật.

Cập nhật 28 Tháng Bảy, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan