Lập và phát hành hóa đơn EasyInvoice

1. Nội dung

Hướng dẫn cách lập và phát hành hóa đơn thông qua dịch vụ HĐĐT EasyInvoice (HĐĐT áp dụng theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP)

2. Hướng dẫn

Bước 1: Lập hóa đơn trên MISA SME.NET

 1. Lập hóa đơn trên MISA SME.NET, điền các thông tin của Hóa đơn gồm: Mẫu số, Ký hiệu, Ngày hóa đơn.
 2. Gửi hóa đơn lên EasyInvoice:
 • Trường hợp thiết lập gửi hóa đơn Tự động: Chương trình tự động gửi hóa đơn lên EasyInvoice ngay sau khi cất Hóa đơn.
 • Trường hợp thiết lập gửi hóa đơn Thủ công: Nhấn Gửi HĐ lên EasyInvoice.

Lưu ý:

 • Trường hợp gửi hóa đơn Tự động thì trên giao diện hóa đơn sẽ không có nút Gửi HĐ lên EasyInvoice, nếu do lỗi chương trình, Hóa đơn không tự động được gửi lên EasyInvoice thì vào danh sách Xuất hóa đơn hoặc danh sách Chứng từ chuyển kho để gửi lại.

 • Có thể gửi cùng lúc hàng loạt hóa đơn lên EasyInvoice (trên danh sách Xuất hóa đơn hoặc danh sách Chứng từ chuyển kho)

 • Có thể khai báo thêm danh mục Hình thức thanh toán cho khớp với hình thức thanh toán trên EasyInvoice. Xem tại đây
 • Có thể lập hóa đơn theo 1 trong các trường hợp sau:
  • Lập hóa đơn cùng chứng từ bán hàng
  • Lập hóa đơn cùng chứng từ giảm giá hàng bán
  • Lập hóa đơn cùng chứng từ trả lại hàng mua
  • Lập hóa đơn cùng chứng từ chuyển kho kiêm vận chuyển nội bộ
  • Lập hóa đơn cùng chứng từ chuyển kho gửi bán đại lý

Bước 2: Phát hành hóa đơn trên EasyInvoice

Đăng nhập vào phần mềm EasyInvoice để phát hành hóa đơn được gửi từ MISA SME.NET sang.

Bước 3: Cập nhật số hóa đơn/Số chứng từ (với PXK) và trạng thái phát hành hóa đơn về MISA SME.NET

 • Chương trình tự động cập nhật Số hóa đơn/Trạng thái phát hành hóa đơn về MISA SME.NET với tần suất 15 phút/lần
 • Nếu muốn cập nhật về ngay thì vào danh sách Xuất hóa đơn hoặc danh sách Chứng từ chuyển kho để cập nhật.

Cập nhật 28 Tháng Bảy, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan