1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 2. Hướng dẫn theo lĩnh vực
  4. Ô tô, xe máy
  5. Quản lý nhập – xuất – tồn kho hàng khuyến mại

Quản lý nhập – xuất – tồn kho hàng khuyến mại

Trên MISA SME.NET, việc quản lý tình hình nhập, xuất, tồn kho hàng khuyến mại được thực hiện thông qua các nội dung sau:

1. Thiết lập kho quản lý hàng khuyến mại

2. Nhập kho hàng nhận về để khuyến mại

3. Ghi nhận hàng được khuyến mại khi bán

Lưu ý: Để hiển thị cột Hàng khuyến mại, cần sửa mẫu chứng từ theo hướng dẫn tại đây

4. Xem báo cáo tồn kho hàng khuyến mại

Cập nhật 13 Tháng Tư, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan