1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 2. Hướng dẫn theo lĩnh vực
  4. Ô tô, xe máy
  5. Quản lý hàng hóa theo hãng sản xuất, dòng xe

Quản lý hàng hóa theo hãng sản xuất, dòng xe

Việc quản lý hàng hoá theo hãng sản xuất, dòng xe,… được thực hiện thông qua các nội dung sau:

1. Khai báo danh mục nhóm vật tư, hàng hóa theo hãng sản xuất, dòng xe

Lưu ý: Cần quản lý vật tư hàng hoá theo bao nhiêu tiêu chí thì thiết lập bấy nhiêu nhóm.

2. Khai báo vật tư hàng hoá thuộc nhóm vật tư hàng hoá đã tạo ở bước 1

3. Nhập, xuất vật tư hàng hoá

Việc nhập, xuất vật tư hàng hoá được thực hiện trên phân hệ:

4. Xem các báo cáo kho theo hãng sản xuất, dòng xe

Cập nhật 20 Tháng Tư, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan