1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 2. Hướng dẫn theo lĩnh vực
  4. Ô tô, xe máy
  5. Quản lý thu hộ – chi hộ các khoản phí trước bạ, bảo hiểm

Quản lý thu hộ – chi hộ các khoản phí trước bạ, bảo hiểm

Việc quản lý thu hộ – chi hộ các khoản phí trước bạ, bảo hiểm được thực hiện thông qua các nội dung sau:

1. Thiết lập TK 1388 theo dõi chi tiết theo đối tượng

2. Ghi nhận các khoản thu hộ – chi hộ phí trước bạ, bảo hiểm

Việc ghi nhận các khoản thu hộ, chi hộ có thể thực hiện trên phân hệ Quỹ hoặc Ngân hàng

  • Ghi nhận khoản thu hộ.

  • Ghi nhận khoản chi hộ.

3. Xem báo cáo Tổng hợp công nợ phải thu

Cập nhật 13 Tháng Tư, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan