1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 2. Hướng dẫn theo lĩnh vực
  4. Ô tô, xe máy
  5. Tính giá xuất kho theo phương pháp Đích danh

Tính giá xuất kho theo phương pháp Đích danh

Trên MISA SME.NET, việc tính giá xuất kho theo phương pháp đích danh được thực hiện thông qua các nội dung sau:

1. Thiết lập tính giá xuất kho theo phương pháp đích danh

2. Khi xuất kho, chọn xuất của lần nhập nào

Lưu ý: Việc xuất kho được thực hiện trên phân hệ Bán hàng hoặc Kho

    • Trên chứng từ xuất kho, nhấn vào dòng hàng chưa được chọn chứng từ nhập, sau đó nhấn F8 và chọn chứng từ nhập tương ứng.
    • Thực hiện lần lượt cho tất cả các dòng hàng chưa được chọn chứng từ nhập.

Cập nhật 26 Tháng Năm, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan