1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp khi bắt đầu sử dụng
 5. Tôi muốn dùng chung 1 dữ liệu để hạch toán cả dữ liệu thuế và nội bộ thì làm thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Tôi muốn dùng chung 1 dữ liệu để hạch toán cả dữ liệu thuế và nội bộ thì làm thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp khi bắt đầu sử dụng
 5. Câu hỏi thường gặp Khác
 6. Tôi muốn dùng chung 1 dữ liệu để hạch toán cả dữ liệu thuế và nội bộ thì làm thế nào?

Tôi muốn dùng chung 1 dữ liệu để hạch toán cả dữ liệu thuế và nội bộ thì làm thế nào?

Trên phần mềm MISA SME.NET có hai hệ thống sổ khác nhau:

 • Sổ tài chính: dùng để nhập và quản lý các chứng từ dữ liệu thuế, phục vụ cho việc lập báo cáo thuế, báo cáo tài chính để nộp cho cơ quan thuế.
 • Sổ quản trị: không có phân hệ THUẾ, nên thường dùng để nhập và quản lý các chứng từ dữ liệu nội bộ.

  Lựa chọn hệ thống sổ cần quản lý

  Với mỗi dữ liệu được tạo, hệ thống luôn ngầm định sử dụng hệ thống Sổ tài chính, nếu kế toán muốn sử dụng thêm hệ thống Sổ quản trị cần thực hiện như sau:

  • Vào menu Hệ thống/Tuỳ chọn/Tuỳ chọn chung. Tại phần Chế độ ghi sổ, tích chọn Sử dụng thêm sổ quản trị. Ấn Đồng ý

  Lưu ý: Nếu doanh nghiệp lựa chọn làm việc trên Sổ quản trị, khi đó trên hệ thống sẽ không xuất hiện phân hệ Thuế.

  Nhập và quản lý chứng từ trên từng hệ thống sổ

  Việc nhập và quản lý chứng từ trên từng hệ thống sổ được thực hiện trên phần mềm như sau:

  Bước 1: Kế toán lựa chọn chế độ sổ làm việc cho dữ liệu

   • Trên thanh công cụ, chọn chức năng Chọn chi nhánh làm việc:

   • Chọn chi nhánh làm việc, sau đó chọn hệ thống sổ sẽ sử dụng để lưu chứng từ:
    • Nếu tích chọn Sổ quản trị => trên chứng từ kế toán, hệ thống sẽ cho phép kế toán lựa chọn lưu chứng từ chỉ trên sổ quản trị hay lưu trên cả hai sổ (tài chính và quản trị).
    • Nếu tích chọn Sổ tài chính => trên chứng từ kế toán, hệ thống sẽ cho phép kế toán lựa chọn lưu chứng từ chỉ trên sổ tài chính hay lưu trên cả hai sổ (tài chính và quản trị).
   • Sau khi tích chọn xong nhấn Đồng ý.

  Bước 2: Kế toán lựa chọn lưu chứng từ trên hệ thống sổ nào

  Lưu ý:

  • Trường hợp muốn chứng từ vừa được lưu vào sổ quản trị vừa được lưu vào sổ tài chính, khi khai báo chứng từ, tại mục Hiển thị trên sổ, kế toán sẽ chọn giá trị là Sổ tài chính và quản trị
  • Sổ dư đầu kỳ cần nhập độc lập trên 2 sổ.
  • Các chứng từ đặc biệt chỉ hiển thị trên 1 sổ gồm:
   – Chứng từ Thu tiền khách hàng, Trả tiền nhà cung cấp.
   – Chứng từ liên quan đến TSCĐ, CCDC: ghi tăng, ghi giảm, đánh giá lại, điều chuyển, tính khấu hao, phân bổ, kiểm kê…
   – Kỳ tính giá thành.
Cập nhật 26 Tháng Tám, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan